Disclaimer

Disclaimer

De op deze site getoonde informatie wordt door Holding Jan Wijnakker bv. met zorg samengesteld, toch kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan. Holding Jan Wijnakker bv. verstrekt via deze internetsite alleen informatie die nadrukkelijk door haar adverteerders en partners wordt opgegeven.

Aansprakelijkheid, juistheid en volledige informatie

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Holding Jan Wijnakker bv. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het continu functioneren en de actualiteit van de internetsite en de informatie die er getoond wordt, ook niet voor de juistheid en volledigheid daarvan.

Externe links op deze site

Links naar sites die niet eigendom zijn van Holding Jan Wijnakker bv. zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Holding Jan Wijnakker bv. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar gelinkt wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet van Holding Jan Wijnakker bv. zijn wordt afgewezen.

Intellectueel eigendom

De op deze internetsite afgebeelde gegevens, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij holding Jan Wijnakker bv. haar adverteerders of haar partners en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van holding Jan Wijnakker bv.